possıble

Cennet, sevginin hüküm sürdüğü kalptir

unutulanlar hatırlanır...

possıble
+
+
+
+
+
+
+
+
+
adam olmak
+
+
+
+
+